Раздел Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. § 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - зі