Раздел Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. § 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]