554. § 39. Вимова та написання префіксів яре-, при-, прі-