Раздел Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки (§9-§18)