Раздел Розділ II. Стародавні цивілізації Азії та Африки (§10-§30)