Раздел Розділ 5. Вирази і рівняння. § 31. Рівняння. Основні властивості рівнянь