Раздел § 32. Застосування рівнянь до розв’язування задач