Раздел Розділ 2. Звичайні дроби та дії з ними. § 7. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів