335. § 10. Зведення дробів до спільного знаменника