Раздел ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ. § 21. Пропорційні величини