Раздел Контрольна робота №11. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки