Раздел Контрольна робота №5. Відношення і пропорції. Відсоткове відношення двох чисел