Раздел 28. Популяції, екосистеми та чинники середовища