Раздел РОЗДІЛ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. Тема 2. Материки та океани— великі природні комплекси географічної оболонки