§ 33. Тектонічна будова і рельєф. Тема 2. Природа материка