Раздел Робота для скоригованого семестрового оцінювання. 1 семестр. Варіант 1