Раздел Робота для скоригованого семестрового оцінювання. 2 семестр. Варіант 2