Раздел Розділ 2. Взаємне розміщення прямих на площині. § 6. Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються