Раздел Розділ 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. § 15. Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника