Раздел Розділ 2. Взаємне розміщення прямих на площині. § 9. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих