Раздел Розділ 2. Взаємне розміщення прямих на площині. Завдання для перевірки знань № 2 (§7—§10)