Раздел Розділ 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Завдання для перевірки знань № 3 (§ 11 - § 16)