Раздел Завдання для перевірки знань № 3 (§ 11 - § 16)