Раздел 1 розділ. Початкові хімічні поняття. § 11. Відносна молекулярна і відносна формульна маси