Раздел Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. § 15. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Закон збереження маси речовин