Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. § 16. Відносна молекулярна маса