Раздел Розділ 3. Опрацювання табличних даних (§18-§25)