8. Величини. Змінні. Вказівка присвоювання. Розділ 2. Алгоритми та програми