Раздел Розділ 2. РУСЬ-УКРАЇНА наприкінці X – у першій половині XI ст. (§8-§14)