22. § 2. Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі