Раздел § 42. Вживання сполучників у простому й складному реченнях