Раздел МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові