МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 1. § 4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова53 - 59

 2. § 5. Неозначена форма та особові форми дієслова62 - 68

 3. § 6. Види дієслова70 - 80

 4. § 7. Часи дієслова81 - 90

 5. § 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін94 - 106

 6. § 9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення112 - 133

 7. § 10. Творення способових форм дієслова134 - 141

 8. § 11. Безособові дієслова146 - 150

 9. § 12. Творення дієслів152 - 158

 10. § 13. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся, в кінці дієслів161 - 162

 11. § 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу166 - 174

 12. § 15. Дієприкметник як особлива форма дієслова177 - 180

 13. § 16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів184 - 195

 14. § 17. Дієприкмеиниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів196 - 202

 15. § 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то206 - 212

 16. § 19. Правопис дієприкметників. Уживання -н у дієприкметниках та -нн у прикметниках дієприкметникового походження215 - 227

 17. § 20. Не з дієприкметниками229 - 241

 18. § 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова 244 - 245

 19. § 22. Дієприслівники доконаного та недокононого видів, їх творення 247 - 254

 20. § 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові256 - 259

 21. § 24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками264 - 273

 22. § 25. Прислівник, як частина мови274 - 281

 23. § 26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників283 - 291

 24. § 27. Ступені порівняння прислівників297 - 305

 25. § 28. Правопис прислівників312 - 325

 26. § 29. Написання не і ні з прислівниками326 - 336

 27. § 30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових словосполучень337 - 361