Раздел МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу