Раздел § 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то