127. § 15. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу