Раздел § 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то