МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСПЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

 1. § 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль63 - 72

 2. § 5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова76 - 84

 3. § 6. Не з дієсловами93 - 98

 4. § 7. Вид дієслова101 - 106

 5. § 8. Перехідні та неперехідні дієслова107 - 111

 6. § 9. Особа дієслова. Безособові дієслова116 - 124

 7. § 10. Часи дієслова128 - 134

 8. § 11. Теперішній час136 - 145

 9. § 12. Минулий час150 - 157

 10. § 13. Майбутній час159 - 165

 11. § 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)171 - 174

 12. § 15. Творення дієслів умовного способу176 - 181

 13. § 16. Творення дієслів наказового способу184 - 187

 14. § 17. Способи творення дієслів193 - 195

 15. § 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль200 - 202

 16. § 19. Дієприкметниковий зворот210 - 217

 17. § 20. Відмінювання дієприкметників223 - 226

 18. § 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників230 - 245

 19. § 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то251 - 256

 20. § 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники266 - 266

 21. § 24. H у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження271 - 274

 22. § 25. Не з дієприкметниками277 - 285

 23. § 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль289 - 293

 24. § 27. Дієприслівниковий зворот296 - 315

 25. § 28. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду319 - 326

 26. § 29. Не з дієприслівниками330 - 335

 27. § 30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль343 - 348

 28. § 31. Ступені порівняння прислівників355 - 372

 29. § 32. Способи творення прислівників376 - 384

 30. § 33. Правопис прислівників390 - 439