Раздел § 11. Безособові дієслівні форми на -но, -то