820. 23. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь