Раздел Розділ 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних. Повторення курсу алгебри за 7 клас