Раздел § 23. Розв'язування задач складанням квадратних рівнянь