16. 41. Розв'язуваннч рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь