1. 42. Розв'язуваннч рівнянь методом заміни змінної