Раздел § 2. Множини та операції над ними. 5. Підмножина. операції над множинами