Раздел РОЗДІЛ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ. Тестове завдвння 3