Відповіді. § 15. Загальна характеристика плоских червів. Війчасті черви