Раздел РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 27. ПАРОУТВОРЕННЯ ТА КОНДЕНСАЦІЯ