343. § 41. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів