Раздел Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини. § 49. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива.