Раздел Розділ 2. Електричні явища. електричний струм . § 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати