Раздел § 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати